Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หลวงพ่อพระครูศรีวิชัย ปลาบึกใหญ่ห้วยซิง ลิงป่าคำสร้างผือ เลื่องลือหาดทรายขาว สาวงามตำบลท่าบ่อมี ปลาส้มดีมีชื่อ ถิ่นนี้คือตำบลท่าบ่อสงคราม
    ข่าวสาร